You are here: Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Tế Nam Zhangli cơ khí Công ty TNHH

Thêm: 168 #, đường Hồng Sơn, Lixia, Tế Nam, Sơn Đông

Điện thoại: +8618905416266

Quản lý Bán hàng: Helen Han

WhatsApp: +8618905416266

Skype: yingfeihan

E-mail: bossman@bossmancnc.com

57299038@qq.com